Zadání kvalifikace Tmou 7

1 úroveň       2 úroveň       3 úroveň        4 úroveň       

Úroveň 2.

K postupu do další úrovně musíte vylušit alespoň dvě šifry.

Úkol 21. - Křížovka

Pokud přijdeš na to, co skrývá křížovka, jistě dokážeš určit, jaké slovo chybí ve větě: „Cestovala jsem do ciziny s ………… cestujícím“

Řádky:
 1. hodnota bankovky s Karlem 4. / obyvatel Slezska / běžná předložka, často užívaná k určení místa / drahý kov a zároveň oslovení partnera v mnoha TV seriálech
 2. nejběžnější ukazovací zájmeno / dvoupísmenný tvar slovesa být / název písmene R / „upozorni pohybem ruky, příp. prstu“ / nadšení / název písmena S
 3. třebas / (vypít do) dna, zároveň používaná předpona / anglická záporka / řídká, jemná, bavlněná tkanina / (vypít do) dna, zároveň používaná předpona / zrakový orgán / česká záporka, často používaná v předponách
 4. nestane se kozatou / předložka, používaná např. v časovém významu / zvratné zájmeno / rozkazovací způsob od dařit
 5. typická předložka 6. pádu / předložka vyjadřující např. pohyb ven / souřadící spojka / zkratka významné mezinárodní organizace se sídlem v New Yorku / typická předložka 6. pádu / nejběžnější souřadící spojka / velké množství (na váhu) / ano německy / typická negativní odpověď
 6. předložka vyjadřující stav uvnitř / jednotka rozlohy / váží si / předložka, používaná např. v časovém významu / svatý obraz z Ruska / kolem (archaicky)

Sloupce:
 1. urči, vymez
 2. pomůcky užívané některými skokany / běžná předložka, často užívaná k určení místa
 3. tyče / předložka vyjadřující např. pohyb ven / obyvatel Irska
 4. činnost, kterou děláme rádi a většinou ve dvou / nespisovný výraz pro pěknou dívku (užívaný v Brně)
 5. nechuť k činnosti
 6. přídavné jméno, faktor, který způsobuje vymílání
 7. předložka, používaná často v časovém významu / schopnost / nejběžnější souřadící spojka / opičák
 8. nejběžnější souřadící spojka / knižní tvar předložky označující směr někam / ukazovací zájmeno ženského rodu / typická předložka 6. pádu
 9. naplniti tekutinou
 10. předložka vyjadřující např. pohyb ven / podřadící spojka častá u vedlejších vět předmětných / touš
 11. nejběžnější souřadící spojka / (vypít do) dna, zároveň používaná předpona / osobní zájmeno středního rodu
 12. padouch
 13. přitahuj, sváděj, váb / nejběžnější souřadící spojka
 14. kladná elektroda / předložka označující směr někam
 15. ukazovací zájmeno mužského rodu / přitakání
 16. stal se sirotkem
Úkol 22. - Mřížka

Kódem je řešení hádanky zašifrované dle klasické šifrovací mřížky. Mřížka má 25 volných polí, 4 z nich máte vyznačeny a víte, že žádná dvě volná pole spolu nesousedí hranou (mohou spolu sousedit rohem). Mřížka se otáčí po směru hodinových ručiček.

Úkol 23. - IQ testy

Jste pozváni na Mistrovství světa v luštění IQ testů. Mistrovství se koná na přísně utajeném místě. Společně s přihláškou Vám přišlo 6 testů, z nichž máte zjistit, kde se mistrovství koná.