Zadání kvalifikace Tmou 7

1 úroveň       2 úroveň        3 úroveň        4 úroveň       

Úroveň 3.

K postupu do další úrovně musíte vylušit alespoň jednu šifru.

Úkol 31. - Barevná písmenka

Poznámka: Tento obrázek si nejlépe vytiskněte nebo obkreslete. Jeho velikost je 16x24 cm, 1260x1890 bodů. Cesta obrázku ke stažení: http://tmou.gdi.cz/2005/obr/barevnapismenka.jpg

Úkol 32. - Šipky