Řešení úkolu č.13

Obrázek slepeného čtyřstěnu , trochu počmáraného (zakroužkovat klíčové prvky). Ještě lépe, nafotit každý krok.

Šedé půlobrazce lze sestavit do obrazců z NEZAPOMEŇTE ze 7. šifry. Frekvenčně je tam strašně moc O. Některé trojúhelníky mají symetrické vlastnosti (resp. obrácenou symetrii). Pouze některé O trojúhelníky mají černé symboly uprostřed hran na každé hraně, jiná písmena mají pouze jeden takový černý symbol. Nechybí písmena T M O U. Font je podivný - o taky nemusí být O, ale jen kroužek. Podle vlastností se dají trojúhelníky rozčlenit na čtyři skupiny po čtyřech (s těmi jednoduššími šedými symboly) a jednu skupinu po osmi (s šedými symboly obsahujícími tečky).

Vícestupňová prostorová šifra.

  • Šedé symboly nám pomohou sestavit základní prvky: osmistěn a 4 čtyřstěny.
  • Tyto čtyřstěny lze dále umístit na centrální osmistěn tak, že z osmistěnu jsou vidět pouze písmena TMOU. Skryjí se O - právě proto je použit ten divný font, aby se písmena O dala chápat i jako čepy.
  • Dalším krokem je správné natočení čtyřstěnů (samotné čepy jsou symetrické a nemohou již v tétzo fázi pomoci). Hledáme takové natočení, aby každá jednotlivá strana velkého čtyřstěnu měla všechna písmena orientovaná podle centrálního. Zároveň v tu chvíli vzniknou na hranách matematická znamínka plus a mínus.
  • Posledním krokem je substituční sečtení písmen a setřídění čtení: čteme nejprve písmena vzniklá na T, pak M, pak O, pak U. vychází KOTAKOZIHORA. Možností, jak toto sčítání a odečítání udělat, je více, ale podle názoru organizátorů a testerů před hrou je správný způsob buď nejlepší nebo alespoň jeden ze dvou nejlepších.
TMOU 10 - reseni ulohy 13 TMOU 10 - reseni ulohy 13
TMOU 10 - reseni ulohy 13<< Předchozí řešení  Diskuze k šifře  Zpět na zadání  Následující řešení >>