6 - vagóny

Zde na účastníky čekal zřejmě největší kámen úrazu. Zpráva ve vagónu byla velmi stručná.

Šifra ve vagónu

Šifra ve vagónu

Byla stručná až tak, že to mělo být nápadné. Bohužel většina týmů odmítla náš skvělý myšlenkový pochod :o(

Správné řešení bylo, jet na ulici Turistická (asi 1,5 km daleko) a tam na žluté značce (hlavní silnice) hledat další zprávu. Věděli jsme, že je to chyták, ale doufali jsme, že nad tím bude většina týmů přemýšlet až to rozlousknou.

Týmy však přistoupili k řešení hrubou silou a udělali přesně to, do čeho jsme si mysleli, že se jim nebude chtít. Začali objíždět všechny žluté turistické značky v dosahu mapy! Tuším, že jsou tři, a navíc dost daleko od sebe.

Náhodou bylo, že když tým vyrazil po nejbližší žluté, došel asi po 3 km k dalšímu stanovišti hry. Stanoviště na Turistické ulici přitom přeskočil. Protože stanoviště nebyla číslována, pokračovali pak účastníci dál. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni při závěrečném hodnocení zrušit podmínku projití všech stanovišť.

Na tomto místě bychom chtěli vyzvednout výkon asi 10 týmů, které na správné řešení s Turistickou ulicí přišly.

zpět dál