Kvalifikace TMOU 12: Divoké karty

Jako již tradičně, organizátoři umožní start ve hře několika (max. 25) týmům udělením divoké karty. Tyto týmy startují ve hře TMOU nad rámec základního počtu 220 týmů. Pomocí divoké karty se letos mohou dodatečně dostat týmy, které sice neprojdou standardní kvalifikací, ale prokážou tvůrčího ducha.

Tým, který bude mít zájem o divokou kartu, vytvoří právě jedno video na téma: Náš tým.

Odevzdávání videí probíhá v autentizované sekci na webu TMOU. Videa budete nahrávat na server YouTube, dbejte prosím pravidel používání (například co se týče autorských práv).

Nejzazší termín odevzdání videa je středa 13.10 v 23.55. Výsledky se dozvíte během pondělí 18. 10.

Detailní pravidla:

 • Do soutěže o divokou kartu se mohou přihlásit pouze týmy, které nebudou přijaty na základě kvalifikace. Kvalifikované týmy si mohou vystavit dílka mimo soutěž.
 • Videa budou (týmy) vystavena na YouTube, musí mít minimálně 30 a maximálně 60 sekund (videa, která tento limit nedodrží, nebudeme hodnotit).
 • Maximálně 25 videí, které se budou organizátorům TMOU nejvíce líbit, oceníme divokou kartou. Videa mohou být dále použita pro propagaci TMOU.

Pravidla kvalifikace TMOU 12

Poslední úpravy:

 • divokou kartu za video dostane maximálně 25 týmů
 • limit počtu pokusů při zadávání vyluštěných kódů byl upraven na 25
 • při zadávání hesel do formulářů v kvalifikačním systému nezáleži na velikosti písmen

Princip

 • Organizátoři TMOU vycházejí z reality - není možné každoročně uspořádat terénní hru pro neomezený počet týmů, přesto však chtějí, aby si všichni registrovaní účastníci alespoň dobře zaluštili při kvalifikaci, na základě jejichž výsledků letos postoupí 220 týmu do hlavní hry.
 • Kvalifikace má charakter samostatné internetové hry, hra startuje v neděli 3. 10. 2010 v 18:00, končí ve 23:00.
 • Kvalifikační hra má 5 levelů.
  • 1. level - 4 šifry, správným řešením 3 z nich postoupíte do 2. úrovně,
  • 2. level - 3 šifry, správným řešením 2 z nich postoupíte do 3. úrovně,
  • 3. level - 2 šifry, správným řešením 1 z nich dosáhnete 4. úrovně,
  • 4. level - 1 šifra, jejím vyluštěním dosáhnete 5. úrovně
  • 5. level - 1 šifra, jejím vyluštěním dosáhnete konce kvalifikační hry.

Pořadí a výběr hrajících týmů

 • Do hlavní hry se kvalifikuje prvních 220 týmů, dle pořadí, v jakém dosáhli konce kvalifikace. Pokud celou kvalifikací projde v čase ukončení méně než 220 týmů (což předpokládáme), kvalifikují se na základě pořadí i týmy, které vyřešily jen část šifer.
 • Pořadí v kvalifikační hře je určeno postupně následujícími kritérii:
  1. Dosažená úroveň (čím vyšší, tím lépe)
  2. Počet vyluštěných šifer poslední úrovně (čím víc, tím lépe)
  3. Čas poslední vyluštěné šifry (čím dřív, tím lépe)
 • Pro stanovení pořadí je rozhodující čas, kdy systém přijme správnou odpověď. Na případná zpoždění, která by byla způsobena přetížením serveru (např. v poslední minutě hry), nebude brán zřetel. Do konečného výsledku se započítávají jen správná řešení, které systém přijal před časem 23:00.
 • Po postupu na další úroveň již není možné odesílat řešení z nižších úrovní.
 • Pokud některý z kvalifikovaných týmů dodatečně vypadne (např. nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat další týmy dle dosaženého pořadí.
 • Průběžné pořadí nebude během hry zveřejňováno. Umístění vašeho týmu se tak dozvíte až po ukončení kvalifikace.

Zadání a řešení

 • Zadání šifer bude zveřejněno na internetu ve formátu PDF. Přesné adresy budou oznámeny nejpozději v den kvalifikace.
 • Řešením kvalifikačních šifer jsou jednoslovná hesla. Hesla zapisujte do webového formuláře bez diakritiky (bez háčků a čárek), na velikosti písmen nezáleží.
 • Silně doporučujeme mít k dispozici tiskárnu (barevná je lepší, ale není to zcela zásadní). Šifry lze řešit i přímo na monitoru (popř. s pomocí vhodného grafického programu); je to však většinou výrazně komplikovanější způsob než luštění na papíru.
 • Každý tým má limit 25 odpovědí (správných a špatných dohromady) celkově pro všechny úlohy. Po zadání 25. odpovědi už není možné dále odpovídat. Za špatné odpovědi nejsou udělovány žádné penalizace.

Fair Play

 • Na řešení kvalifikačních šifer se smí podílet pouze registrovaní členové týmu. Jakákoli spolupráce mezi týmy je zakázána. Během doby kvalifikační hry nediskutujte o šifrách veřejně (např. na ulici, na internetových fórech, …).
 • Hrajte za každou cenu fér! Nejenže připravit podvodem jiný tým o místo je silně neetické, ale kvalifikace je cennou zpětnou vazbou i pro vás. Pokud neprojdete kvalifikací mezi prvními 220 týmy, pak byste zřejmě na samotné hře daleko nedošli, mnohé šifry ve hře budou těžší než v kvalifikaci.

Testování kvalifikace

Do přípravy kvalifikace TMOU se již tradičně zapojili samotní účastníci. Kvalifikační hru pomohly testovat a odladit týmy Chlýftým, Fiman++, Apbopa, Tykadla, Albert Stallone, které patří k dlouholetým hráčům s nadprůměrnými výsledky. Vzhledem k tomu, že tím organizátorům TMOU ušetřili obrovské množství času a energie, startují tyto týmy v hlavní hře TMOU na základě „divoké karty“ udělené organizátory a to nad základní počet 220 týmů a nad 25 divokých karet za videa.

Loading3