Šifry a řešení

Stanoviště 1. Úvod

První věcí, které je dobré si všimnout, je karta týmu. Ta má jednu kolonku, kam se dají dopisovat jména šifer - Úvod je již vyplněn k první šifře (vyplňovat další jména šifer je občas důležité pro postup hrou, některé názvy budoucích šifer v sobě nesou nápovědu).

V úvodu se promítala videa týmů ze soutěže o divokou kartu. Celá šifra je pak koncipována jako útok na vnímání - informací je v ní vlastně relativně málo, ale tím, že běží dynamicky a na dvou stranách obrazu zároveň, je těžké udělat primární analýzu toho, co se vlastně děje.

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 2. Fólie a papír

Část 2a na průhledné fólii (ulice Schodová):


Část 2b na papíře (Petrov):


Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 3. Milé týmy

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 4. Nastřihávací

Přední strana:


Zadní strana:


Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 5. Vrcholová

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 6. Rozcestníky

Hráči přišli k obrovskému bludišti, pro většinu se jednalo o dejavu na loňský ročník. Letos ovšem bludiště skrývalo něco jiného - hráči dostali plánek bludiště, který se ovšem nesměl vnášet dovnitř. Tam se mohlo pouze s baterkou a s ničím jiným. V bludišti bylo možno najít 5 objektů - rozcestníků, které se jmenovaly CerESTov; pYSky, žst; pEtrovKa; ŘÍp, rozc. a ŽabÍn.

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 7. Kde má auto A

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 8. Mřížka s čísly

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 9. Akt

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 10. Kolečka a obrázky

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 11. Plocha

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 12. Čtyřpísmenná

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 13. Tréninková

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 14. Čtěte nahlas

Řešení šifry

Odkazy:

Stanoviště 15. Hintovníková

Řešení šifry

Odkazy:

Loading3