TMOU 18: Pravidla

Novinky, změny, obvyklé detaily

 • Hra začíná ve 18:00 (namísto obvyklých 17:00).
 • Hra končí ve 12:00.
 • Vyhledávání věcných informací na internetu je povoleno. Použití mobilních map pro navigaci je možné pouze v offline režimu (tj. na mapě se nezobrazuje aktuální poloha). Chytrý telefon se může hodit, ale není pro dokončení hry nezbytný.
 • 2 kopie na tým, v kurzívě není šifra, alespoň 50 % týmu v cíli.
 • Luštěte alespoň 50 metrů od stanoviště, je-li to možné, nerušte ostatní týmy ani domorodce.
 • Hodit se můžou (ale nemusí) šifrovací pomůcky.

Účast ve hře

 • Hry se účastní 3-5 členné týmy po registraci, projití kvalifikace nebo získání divoké karty a včasného zaplacení poplatku. Kvalifikace proběhla 25. září 2016.
 • Hra je určena pouze osobám starším 18 let, účast ve hře je na vlastní nebezpečí.

Start, cíl, trasa

 • Hra začíná v pátek 4. 11. 2016 v 18:00. Start se nachází v zóně 101, z hlavního nádraží je to asi 20 minut MHD.
 • Hra končí v sobotu 5. 11. 2016 ve 12:00. V cíli proběhne vyhlášení výsledků a vysvětlení správného postupu řešení šifer. Cíl se nachází asi 30 minut jízdy hromadnou dopravou od hlavního nádraží.
 • TMOU úspěšně projde tým, který před koncem hry úspěšně vyluští všechny šifry (včetně cílového úkolu); do cíle musí dojít alespoň 50 % týmu.
 • Pokud se tým rozhodne hru vzdát, může se polohu cíle dozvědět ze záchranné obálky.
 • Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení špatného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou šifru.
 • Šifry na stanovištích jsou zpravidla označeny logem TMOU 18 a pořadovým číslem.
 • Každý tým si smí vzít 2 identické kopie zprávy, není-li uvedeno jinak.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace psaná kurzívou, pak její text neobsahuje šifru, přesto může být důležitý.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí zprávy), oznamte to telefonicky organizátorům (telefonní čísla budou oznámena v posledních informacích před hrou).

Vybavení do hry

 • Mapa KČT 85 Okolí Brna - Svratecko 1:50 000, 7. vydání (vydáno 03/2015)
 • Plán Brna s rejstříkem ulic a plánem linek MHD. Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše.
 • Nůžky, lepidlo, izolepa, pravítko, úhloměr, buzola.
 • Reflexní prvky pro pohyb po silnicích ve tmě a mlze viz http://1url.cz/atHtC
 • Co uznáte za vhodné k překonání listopadové noci (světlo, jídlo, …) a šifer.
 • Celodenní jízdenka na MHD se spíše nevyplatí.
 • Šifrovací pomůcky (můžou se hodit).

Omezení a zákazy

 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy (včetně vlaku integrovaného do MHD apod.).
 • Je zakázáno použítí CB, radiostanic a GPS k orientaci a navigaci během hry. Použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné. Použití mobilních map k navigaci je možné pouze v offline režimu (tj. na mapě se nezobrazuje aktuální poloha).
 • Tým může využít věcné (encyklopedické) informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. „přítel na telefonu“), od náhodných kolemjdoucích, případně tyto informace může vyhledat na internetu.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána, včetně slučování týmů, výměny hráčů nebo sledování cizího týmu na další stanoviště.
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno přebíhat rušné silnice, vstupovat na soukromé pozemky, do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod.
 • V lesích je zakázáno rozdělávat oheň, ničit porost, rušit zvěř apod. Je to opravdu důležité!

Přidávání a změna pravidel

 • Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu.
 • Organizátoři mají své důvody, proč jsou pravidla taková, jaká jsou (absence nápověd, zákaz slučování týmů). Pokud se rozhodnete hry zúčastnit, tato pravidla prosím respektujte. Pokud se vám nelíbí natolik, že byste je nebyli schopni dodržovat, pak jistě najdete jinou hru, která vám bude lépe vyhovovat, a své místo na TMOU raději přenechte jiným. Děkujeme, že pravidla dodržujete.

Dobré rady

 • Početnější týmy mají výhodu. Víc hlav víc ví. Nejste-li kompletní, snažte se najít před hrou posily.
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť.
 • Nevzdávejte hru v případě záseku. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe. Rekordy v úspěšně překonaných zásecích se dnes pohybují nad deseti hodinami.
 • Zprávy na stanovištích jsou ukryty tak, aby se daly poměrně snadno najít (vzhledem k množství jsou většinou ve větších ochranných obalech s logem TMOU). Pokud zprávu najít nemůžete, jste pravděpodobně na špatném místě. Máte-li podezření, že šifry byly ukradeny, volejte organizátorům.
 • Připravte se mj. podle předpovědi počasí. Hodit se také mohou ochranné obaly (fólie) na šifry v případě deště.

Buď dobrý Tmář

 • Vzhledem k povaze hry není možné kontrolovat dodržování některých pravidel. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své.
 • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
 • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
 • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu nebo vleze do spacáku. Vzdává se těsně před zmrznutím.
 • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení.
 • Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
 • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává. Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
 • Tmář nikdy neluští v nevhodné vzdálenosti od stanoviště - zejména v jeho přílišné blízkosti. Pokud by svou přítomností přitahoval ke stanovišti pozornost, klidně odejde i půl kilometru. Toto platí zejména na kótách, či na stanovištích, kde by přílišná kumulace luštících týmů přímo u stanoviště mohla mást (či naopak navigovat) nově příchozí týmy.
 • Tmář si nikdy nebere více než určený počet kopií šifry. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
 • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.
Loading3