Manuál TMOU

Vzhledem k tomu, že po minulých ročnících naší hry se úroveň znalostí mezi jednotlivými týmy velmi liší (od úplných začátečníků až po téměř profesionální specialisty), rozhodli jsme se před šestým ročníkem vydat manuál, který novým týmům usnadní účast na této hře. Manuál obsahuje to, co pokládáme při řešení šifer a při průběhu TMOU za nejdůležitější. Zvláště týmům, které se chtějí TMOU účastnit poprvé, jeho prostudování vřele doporučujeme.

Manuál nebyl od šestého ročníku aktualizován, ale rady v něm uvedené stále platí, s výjimkou pasáží, které se týkají postupu terénem na základě tzv. haluzení (viz etická pravidla Buď dobrý Tmář).

Zde si můžete Manuál k Tmou stáhnout (PDF formát 863 kB).

Loading3