Řešení kvalifikace

Šifra 11 - Báseň 1

mozek, válka, cesta, slepice
uhel, emoce, hasič, etanol
žába, věšák, samice
arkýř, edikt, mol

žeton, ryba, operátor
elipsa, sen, raketa
nálevka, inkubátor
asketa

Tisková podoba šifry: kval_11_basen1.pdf

Řešení

Jde o kódování morseovky. Šifra obsahuje skrytou nápovědu - pokud přečteme po sloupcích první písmena všech slov, dostaneme: muž a žena ve versich s morse. Můžeme tedy v každém verši najít jedno písmeno morseovky. Povšimneme si, že ve verších se nachází 1-4 slova. Kódování teček a čárek je skryto do mužského a ženského rodu slov.

Šifra 12 - Báseň 2

Jednou ke mně přišel pár,
řek mi: mám chuť na bulvár.
Koupím si však tulipán,
vždyť na lásku nejsem stár.

Jsem přec muž, jenž srdce lámá.
Nejsem svatý dalajláma!
K čemu, chlapi, kolík máme?
Kde je horník, je i jáma.

Odnášel si květiny.
Já otevřel noviny.
On stih v tutéž hodinu
přefiknout dvě dívčiny.

Pán jak Ikar ve svém ledu
dělal, co já nedovedu.
Mít dvě holky, to znám z chatu.
Kdypak já to taky svedu?

Chtěl bych též pít z jejich retů,
odvahu však neseberu.
Jsem jen snílek, vždy se pletu,
je to smůla, na mou větu.

Nechám v krámu otevřené,
jsem kazisvět a ne že ne.
Řek jsem tomu muži jenom:
Ty ženy jsou nakažené.

Pán se lekl, trochu zbled,
náhle zděšen z těch dvou žen.
Zbývá říci - a to hned:
Celé to byl divný set!

Tisková podoba šifry: kval_12_basen2.pdf

Řešení

Při bližším prozkoumání nedávají některé části zrovna dobrý smysl. A i rýmové schéma je podivně nepravidelné. V každé sloce stačí změnit právě jedno písmenko, aby byly rýmy pravidelné a báseň smysl dávala. Příklad: Pán jak Ikar ve svém letu (místo Pán jak Ikar ve svém ledu). Tato písmenka dají heslo NEUTRON.

Šifra 13 - Báseň 3

TMOU

Salám bil
Brk Banát
Bral jevy
As dík dát

????
Moje šálo

Tisková podoba šifry: kval_13_basen3.pdf

Řešení

Substituční šifra. První 4 verše kódují stejným principem (ale 4 různými provedeními) slovo TMOU. Pracujeme s dvojicemi písmen. Např.: první verš SALÁM BIL převedeme takto: S+A=T (stejně jako v dalších verších BR, BR, AS) L+A=M M+B=O I+L=U. Stejným principem dostáváme tajenku BOTA.

Šifra 14 - Osmdesát jedna

I B E
L O A
U D E
N A L
C K A
B K Z
J T E
C K O
N U P
V E T
E C K
Z S U
O Z N
C K A
T J E
D E K
X T Z
U K V
A J I
H E S
T M O
Z A D
A T E
A J K
O D U
A T E
E T I


Tisková podoba šifry: kval_14_osmdesat_jedna.pdf

Řešení

Tabulku rozstříháme na devět dílků a dílky přeskupíme tak, aby šla přečíst tajenka. Z ní zjistíme, že máme dekódovat poslední část zprávy podle hesla TMOUDEVET. Z nápovědy v Karlíkovi a Frantíkovi víme, že máme odečítat. Vyjde: FFFFFFFFF. Jelikož dále víme, že hledáme název kytky, soustředíme pozornost tímto směrem. Heslo je DEVĚTSIL.

Šifra 21 - Povědomá loga

TMOU 9 - kvalifikacni sifra 21

Tisková podoba šifry: kval_21_povedoma_loga.pdf

Řešení

Loga, která vidíme, schematicky představují loga známých supermarketů (odpovídá barva a počet písmen). Hint je skrytý v Karlíkovi a Frantíkovi. Pokud supermarkety identifikujeme, přečteme z nich tolikáté písmenko, kolikáté udává index hry příslušného loga. Vyjde heslo STRAVA.

TMOU 9 - kval.sifra 21 - reseni - globu TMOU 9 - kval.sifra 21 - reseni - tesco TMOU 9 - kval.sifra 21 - reseni - alber
TMOU 9 - kval.sifra 21 - reseni - inter TMOU 9 - kval.sifra 21 - reseni - delvi TMOU 9 - kval.sifra 21 - reseni - billa

Šifra 22 - Barevné čtverce

TMOU 9 - kvalifikacni sifra 22

Řešení

Jde o jednoduché rozdělení barev na studené a teplé v typickém grafickém rastru o výšce 5 polí. Pokud se podíváte na obrázek z větší dálky, je heslo DUHA čitelné pouhým okem.


Šifra 23 - Barevné obrazce

TMOU 9 - kvalifikacni sifra 23

Tisková podoba šifry: kval_23_barevne_obrazce.pdf

Řešení

Každý obrazec v sobě skrývá dvě informace: počet úhlů a název barvy (s identifikací názvu barvy pomůže Karlík a Frantík). Čteme tolikáté písmeno z názvu barvy, kolik má obrazec úhlů. Vyjdou slova: kniha, tráva, honák, stádo. Hledaným heslem je KRÁVA.

Šifra 31 - Šipky

TMOU 9 - kvalifikacni sifra 31

Tisková podoba šifry: kval_31_sipky.pdf

Řešení

Jde o pokročilou substituční šifru. Písmena jsou kódována pomocí pozic na plášti krychle. Představme si nejjednodušší dvourozměrný nákres krychle - tj. čáry, které nevidíme, jsou kresleny tečkovaně. Zápis šipkami tedy udává, v jakém pořadí písmenka číst. Lze řešit různými způsoby, např. zakreslit si pečlivě pohyby a získat "tvary" uzlů - čtyři takové uzly (TMOU) jsou jako nápověda uvedeny v záhlaví šifry. Pak jde již jen o frekvenční analýzu klasické substituce. Heslo WESTERN.

Šifra 32 - Tajnosti

TMOU 9 - kvalifikacni sifra 32

Tisková podoba šifry: kval_32_tajnosti.pdf

Řešení

Grafická šifra. Písmena jsou skryta do rastru pěti bodů na šířku a tří bodů na výšku. Heslo má pět písmen, rastry jednotlivých písmen jsou kresleny podle velikosti na sebe. Můžeme si všimnout, že každý velký kruh, se dá rozdělit na pět soustředných kruhů. Můžeme tedy např. prozkoumat vrstvy nejvzdálenější od středu. Všimneme si, že každá bílá úsečka, kterou tato nejvzdálenější vrstva obsahuje, míří přesně k jiné úsečce na jiném kruhu. Tj. můžeme tyto úsečky spojovat. Vznikne nám do šířky roztažené písmeno S. Obdobně pokračujeme v dalších vrstvách. Vyjde SMRKY. Inspirací k této šifře byla zvířátka vyrobená z kaštánků - písmena jsou jako by tvořena uzlovými body (kaštánky), které jsou spojeny úsečkami (sirkami). Také slovo dřevo v Karlíkovi a Frantíkovi byl drobný hint - může hráčům asociovat letokruhy (jednotlivé vrstvy) ve dřevě.