TMOU 15: Pravidla

Novinky, změny, obvyklé detaily

 • Texty psané kurzívou nejsou nikdy součástí šifry.
 • Hru úspěšně dokončí týmy, které projdou všemi stanovišti ve správném pořadí a v cíli budou schopny svůj postup vysvětlit a doložit, do cíle dojde minimálně 50% týmu.
 • Luštěte minimálně 150 metrů od stanoviště!!
 • 2 identické kopie šifry na tým, není-li uvedeno jinak.
 • Zákaz GPS pro navigaci, vysílaček a jiné dopravy než nohou a MHD.

Účast ve hře

 • Hra je určena pouze osobám starším 18 let.
 • Hry se účastní 3-5 členné týmy po projití kvalifikace (či získání divoké karty) a včasného zaplacení poplatku.
 • Účast ve hře je na vlastní nebezpečí.

Start, cíl, trasa

 • Hra začíná v pátek 1. 11. 2013 v 17:00 nedaleko hlavního nádraží. Přesné místo se dozví týmy v závěrečných informacích, nejpozději ve středu před hrou.
 • Hra končí v sobotu 2. 11. 2013 ve 12:00 v dosahu MHD Brno. V cíli proběhne vyhlášení výsledků, TMOUbola a vysvětlení správného postupu řešení šifer.
 • Pokud se tým rozhodne hru vzdát, může se polohu cíle dozvědět ze záchranné obálky.
 • Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení špatného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou zprávu.
 • Zprávy na stanovištích jsou označeny logem TMOU 15 a pořadovým číslem.
 • Každý tým si smí vzít 2 identické kopie šifry na tým, není-li uvedeno jinak.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace psaná kurzívou, pak její text neobsahuje šifru.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí zprávy), oznamte to telefonicky organizátorům (telefonní čísla budou oznámena v posledních informacích před hrou). Volejte však až ve chvíli, kdy vaše podezření, že chyba je na straně organizátorů, je opravdu silné.

Vybavení do hry

 • Dlouhé pravítko (třeba 40 cm z TMOU 13).
 • Mapu KČT 86 Moravský kras, rok vydání 2009 či 2012.
 • Plán Brna s rejstříkem ulic a plánem linek MHD. Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše.
 • Co uznáte za vhodné k překonání chladné noci a šifer (jídlo, světlo, oblečení, buzola, tužky…).
 • Celodenní jízdenka na MHD vyjde pravděpodobně stejně jako několik jednotlivých jízdenek.

Omezení a zákazy

 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy.
 • Je zakázáno použítí CB, radiostanic a GPS k orientaci a navigaci během hry. Použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné.
 • Tým může využít věcné (encyklopedické) informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. „přítel na telefonu“), případně informace od náhodných kolemjdoucích.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána, včetně slučování týmů, výměny hráčů nebo sledování cizího týmu na další stanoviště.
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno přebíhat rušné silnice, vstupovat na soukromé pozemky, do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod. Také připomínáme, že v lesích je zakázáno rozdělávat oheň a vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty.

Přidávání a změna pravidel

 • Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu.
 • Organizátoři mají své důvody, proč jsou pravidla taková, jaká jsou (absence nápověd, zákaz slučování týmů). Pokud se rozhodnete hry zúčastnit, tato pravidla prosím respektujte. Pokud se vám nelíbí natolik, že byste je nebyli schopni dodržovat, pak jistě najdete jinou hru, která vám bude lépe vyhovovat, a své místo na TMOU raději přenechte jiným. Děkujeme, že pravidla dodržujete.

Dobré rady

 • Početnější týmy mají výhodu. Víc hlav víc ví.
 • V týmu by mělo být alespoň po jednom člověku:
 1. který dokáže logicky myslet,
 2. který se vyzná v Brně,
 3. který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Trénujte: vyřešte si příklady z Manuálu Tmou, knížky Šifry a hry s nimi, stránek starších ročníků Tmou i dalších her jako Bedna, OSUD, Krtčí norou, Svíčky, Dnem…
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť.
 • Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Zprávu na stanovišti nehledejte déle než 20 minut. Pokud ji v této době nenajdete, pak jste zřejmě na špatném místě.
 • Pokud někde po cestě najdete v popelnici knížku, kterou jste tam konkrétně hledat neměli, nebo pokud tato knížka nemá na první stránce logo TMOU, pak najít v ní polohu následujícího stanoviště je prakticky nemožné.
 • Pokud hrajete TMOU poprvé, konzultujte vybavení do terénu se zkušenějšími týmy.

Buď dobrý Tmář

 • Vzhledem k povaze hry není možné kontrolovat dodržování některých pravidel. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své.
 • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
 • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
 • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu nebo vleze do spacáku. Vzdává se těsně před zmrznutím.
 • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení.
 • Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
 • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává. Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
 • Tmář nikdy neluští v nevhodné vzdálenosti od stanoviště - zejména v jeho přílišné blízkosti. Pokud by svou přítomností přitahoval ke stanovišti pozornost, klidně odejde i půl kilometru. Toto platí zejména na kótách, či na stanovištích, kde by přílišná kumulace luštících týmů přímo u stanoviště mohla mást (či naopak navigovat) nově příchozí týmy.
 • Tmář si nikdy nebere více než určený počet kopií šifry. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
 • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.
Loading3