Řešení úkolu č.1

1A - Myslím jeden z...

Všechny výroky mají jednu spojitost a tou je “lidské tělo”. Každý výrok tedy skrytě popisuje popisuje část těla. Čteme příslušné písmenko názvu této části těla.

 • Myslím dvacet (stříhají se) a beru z jednoho třetí. (NEHET)
 • Myslím jeden (ze dvou ostrých, ohebných) a beru z něj čtvrté. (LOKET)
 • Myslím tisíce (některé padají) a beru z jednoho čtvrté. (VLAS)
 • Myslím čtyři (dva jsou proti) a beru z jednoho třetí. (PALEC)
 • Myslím jedno (ze dvou chlupatých nad dvěma barevnými) a beru z něj třetí. (OBOČÍ)
 • Myslím jeden (uvnitř jedněch, v sousedství mnoha bílých) a beru z něj první. (JAZYK)
 • Myslím dva (součástí jedněch s dírou) a beru z jednoho druhé, tj. prostřední. (RET)
 • Myslím jeden (ze čtyř prostředních) a beru z něj třinácté. (PROSTŘEDNÍČEK)
 • Myslím jedno (ze dvou bolavých) a beru z něj druhé. (KOLENO)
 • Myslím dvě (ze dvou horních zakončených po pěti) a beru z jedné první. (RUKA)
 • Myslím dvě (každé s dírou) a beru z jednoho první. (UCHO)
 • Myslím jeden (se dvěma dírami) a beru z něj první. (NOS)
 • Myslím čtyři (jsou nejmenší z dvaceti) a beru z jednoho druhé. (MALÍČEK)

Heslo je KORUNA.

1B - Hraní s míčem

Na ploše si čtyři postavy (označené A, B, C a D) hází s míčem v sekvenci:

C,B,C,D,B,C,A,B,A,B,D,B,A,D,A,C,A,D,C,D

Pokud přidáme k postavě pořadí dotyku s míčem, získáme sekvenci:

C1, B1, C2, D1, B2, C3, A1, B3, A2, B4, D2, B5, A3, D3, A4, C4, A5, D4, C5, D5

Pak už stačí pospojovat příslušné body v zadání:

TMOU 10 - reseni ulohy

1C - Seznam s X

Pozorování: ve slovech je podezřele mnoho X. Onoje tam koneckonců i hodně I a semtam nějaké V. A je to psané velkými písmeny a latinkou!

Steganograficky skryté římské číslice, každé slovo = jedno číslo = jedno písmeno podle běžného převodu.

VIRGINIE (VIII=H), XEROKOPISTI (XII=L), VŮZ (V=E), ŽIVOT (IV=D), FIS (I=A), SEXIVÁTOR (XIV=N), PŘEXEROXOVANOST (XXV=Y), EXIT (XI=K), XAVER (XV=O), PIVO (IV=D), SAXOFON (X=J), KOV (V=E), TAXATIVNOST (XIV=N), PIJAN (I=A), VICEPREZIDENTI (VIII=H), TIP (I=A), PROBIOTICI (III=C)

Hledaný kód je NAHÁČ.

1D - Hudební ukázky

Podle klíče v zadání šifry dekódujeme 2x slovo BERNAU.

1E - Logická úloha

Logická úloha má jediné řešení:

TMOU 10 - reseni ulohy

Čtením vybarvených polí získáme heslo EVA.

1F - Pantomima

Herci na ploše předvádí výjevy ze známých filmů.

 • Princezna se zlatou hvězdou na čele (13 = L)
 • Hvězdné války (7 = É)
 • Vesničko má středisková (6 = Č)
 • Mrazík (6 = K)
 • Tenkrát na západě (9 = A)

Hledaným slovem je LÉČKA.

1G - Seznam dvojice

Pozorování: většina slov je částí nějaké známé dvojice (luk a šíp, Voskovec a Werich, ...). Někdy je uvedeno první slovo z dvojice, někdy druhé. Z tohoto pravidla vybočují slova, která netvoří dvojice, ale naopak jsou druhými prvky v nějakém delším seznamu (dny v týdnu, prsty na ruce, ...). Morseovka jako malovaná.

TMOU 10 - reseni ulohy

Tečka = chybějící slovo je prvním z příslušné dvojice, čárka = chybějící slovo je druhé. Oddělovač = druhá slova z delších seznamů.

1H - Honeywell

Pozorování: Ve startovní obálce jsme dostali předmět – propisku. Co velí v tomto případě Manuál TMOU?

Rozbij to. Uvnitř propisky je smotaný lísteček s heslem.

TMOU 10 - reseni ulohy

1I - Seznam bohabojný

Pozorování: Slova ze seznamu významem spadají do jedné ze čtyř kategorií: hudba, matamatika, náboženství, sport. Navíc se vyskytují ve čtyřech různých slovních druzích: podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce.

Uspořádáme si slova do tabulky podle tématu (řazeno abecedně) a slovního druhu (řazeno podle pořadí slovního druhu).

TMOU 10 - reseni ulohy

Poté snadno přečteme: Toto heslo je PALIČ.

1J

Pozorování: papír s tečkami. Dvě tečky jsou docela blízko sebe: podle pravítka přesně 1 cm. Jak z toho vytěžit nějakou jednoznačnou informaci? Nedají se najít i jiné přesné vzdálenosti mezi jinými tečkami? Dají.

Existuje právě jedna cesta, která spojí všechny tečky tak, aby mezi nimi byly vzdálenosti v přesných centimetrech. Jinak jsou tečky od sebe vždy vzdáleny s odchylkou minimálně 1,6 mm do celého centimetru (věřte nám, my to nerýsovali, spočítal to skript:). Vzdálenosti mezi tečkami se pohybují v rozmezí 1-26 cm, jde tedy o substituci. Spojitá čára má dva konce, jeden je přesně uprostřed papíru, od středu začínáme číst (ostatně jsou jen dvě možnosti, že).

TMOU 10 - reseni ulohy

Heslo je SLAVY.

1K - Seznam Jména

Pozorování: samá jména.

Zjistíme, kdy mají Ti lidé svátek. A ejhle, mají je v říjnu, listopadu a prosinci. Vezmeme si tedy jen schematický zápis měsíců a propojíme data.

TMOU 10 - reseni ulohy

Graficky vznikne heslo SYN.

1L - Roztleskávačky

Roztleskávačky na ploše postupně znázorňují písmena:

P: azbuka, O: brail, H: číslo (8), A: semafor, D: římsky (IV), K: morse, A: řecky (alfa)

Heslem je tedy POHADKA.

1M - Bludiště

Pozorování: v bludišti jsou figurky “vojáků”. Každá figurka se nachází v bludišti právě třikrát. Vojáky lze zařadit do různých “epoch” - pravěk, Egypt, Řím, středověk, mušketýr, napoleonský voják, 1. světová válka, současnost, robot. U každé trojice figurek lze najít pomyslný bod, ke kterému to mají všichni stejně daleko - a zároveň platí, že každá figurka jde nejkratší možnou cestou.

Substituční šifra, ke každé trojici spočítáme, jak daleko to mají k onomu pomyslnému bodu, převedeme číslo na písmeno a seřadíme písmena podle epoch od nejstaršího vojáka po robota.

TMOU 10 - reseni ulohy

Kód je VZOR.

1N - Karty

Pozorování: na kartách jsou písmana A,B,E,I,L,R - scrabblením lze odhalit přesmyčku Braille. Karty také mají rozměr 2:3, což by odpovídalo rastru Braillova písma.

Řešení: stačí latinku nahradit grafickým zápisem braillova písma a šifra vyjde graficky:

TMOU 10 - reseni ulohy

Hledaným heslem jsou OČI.

1O - Šachy

Pozorování: šachová partie by mohla dávat smysl, ale neznáme nic, co by nám umožňovalo chápat rozložení jako šachovou úlohu. Můžeme pouze zjistit, jaké možnosti tahů by měla každá figura. Tyto možnosti se u každé figury pohybují v příjemném substutučním rozmezí.

Řešení: Každá figura tedy představuje písmeno, které zjistíme tak, že spočítáme všechny tahy, které by mohla figura učinit a výsledný počet převedeme na písmeno. Čteme zleva doprava a shora dolů.

TMOU 10 - reseni ulohy

Hledaným slovem je SRDCE.

1P - Seznam Filolog

Pozorování: každé slovo končí na o jedno “vyšší” písmeno, než začíná. Filolog - FG.

Řešení: třetí písmeno, které by následovalo v řadě, (v případě Filologa tedy H) dává zprávu.

filolog - H, celuloid - E, Q-metr - S, ježek - L, mnohostěn - O, hadi - J, chlorid - E, nokturno - P, pan Q - R, izoluj - K, lom - N, meloun - O

Hledaným slovem je PRKNO.

Výsledný diagram

TMOU 10 - reseni ulohy  Diskuze k šifře  Zpět na zadání  Následující řešení >>