TMOU 19: Pravidla

Novinky, změny, obvyklé detaily

 • Hra začíná v 17:00 v Biskupském dvoře 49.1913864N, 16.6085808E, končí v ve 12:00 na MHD, cca 30 minut od nádraží.
 • Tým se nesmí dělit (např. nelze vysílat vyzvednout šifru jen jednoho běžce apod.).
 • Nutný telefon. Doporučujeme telefon s připojením k internetu kvůli případnému dohledávání informací. Zkontrolujte si, že máte zadaná správná telefonní čísla!
 • 2 kopie šifry na tým, v kurzívě není šifra, alespoň 2 členové týmu v cíli.
 • Ve hře odesíláte SMS do T-infa.
 • Luštěte alespoň 50 metrů od stanoviště - tj. nechávejte přehledný a volný prostor v místě, kde se vyzvedává šifra.
 • Mapu terénu dostanete v rámci hry. Šifrovací pomůcky si nosit nemusíte.
 • Nezapomeňte si zvolit své přání do hry - viz údaje ve vaší autentizované sekci, které se Vám objeví po úspěšném kvalifikování.

Účast ve hře

 • Hry se účastní 3-5 členné týmy: po registraci, úspěšné kvalifikaci nebo získání divoké karty + včasném zaplacení poplatku. Termín kvalifikace: 24. září. Registrovat tým bude možné ještě i v průběhu kvalifikace, po jejím skončení již ne.
 • Kvalifikaci si mohou zahrát i týmy, které se nehodlají účastnit vlastní TMOU. V případě kvalifikačního úspěchu prosíme, aby tým ihned tuto skutečnost ohlásil organizátorům. Jeho místo bude okamžitě nabídnuto náhradníkům pod čarou.
 • Hra je určena pro osoby starší 18 let. Vzhledem k fyzické i psychické náročnosti je účast mladších osob nevhodná. Pokud máte v týmu hráče mladšího 18 let, a přesto chcete, aby s Vámi TMOU hrál, informujte o tom organizátory!

Změny složení týmu před hrou

 • Mezi kvalifikací a hrou je možné měnit složení týmu, pokud tím nejsou dotčena pravidla fair-play.
 • Za přijatelné považujeme např.: náhrada za nemocného, náhlé pracovní povinnosti, kvalifikaci řeší s týmem hráč, který předem ví, že se hry nebude moci účastnit (a je později nahrazen jiným hráčem co nehrál kvalifikaci), hráči se rozdělí na dva týmy, aby si zaluštili kvalifikaci s dětmi nebo s kamarády a podobně.
 • Za nepřijatelné považujeme taktické změny v týmu, např. situaci, kdy zkušení hráči pomohou s luštěním kvalifikace slabšímu týmu, který by se jinak nekvalifikoval, aniž by s ním kdy chtěli jít na hlavní hru.
 • V případě nejistoty, zda neporušujete fair play, se raději přímo dotažte organizátorů.

Změny složení týmu během hry

 • Po startu nejsou povoleny změny členů týmu v žádném případě (důvodem není ani nemoc, ani zranění, ani výměna těhotných či kojících žen apod.). Možné je pouze odpadání členů týmu až na počet 2 hráčů.

Smysl hry

 • Smyslem hry je v týmu projít předem neznámou trasu na základě luštění předem neznámého počtu šifer. Vyluštěná šifra zpravidla poskytuje informaci o tom, kde se nalézá další stanoviště s šifrou.

Start, cíl, trasa

 • Hra začíná v pátek 3. 11. 2017 v 17:00. Start bude v Biskupském dvoře 49.1913864N, 16.6085808E.
 • Hra končí v sobotu 4. 11. 2017 ve 12:00. V cíli proběhne vyhlášení výsledků a vysvětlení správného postupu řešení šifer. Cíl se nachází v Brně, cca 30 minut jízdy hromadnou dopravou od hlavního nádraží.
 • Na startu tým obdrží zadání dle svého přání (kdo si nic nepřál, budiž mu přáno organizátory), úkolem je pak získat informace odkud, kterým směrem a jak daleko se vydat.
 • TMOU úspěšně projde tým, který na základě úspěšného vyluštění šifer dorazí do cíle a splní cílový úkol; do cíle musí dorazit alespoň 2 hráči.
 • Šifry na stanovištích jsou zpravidla označeny logem TMOU 19, číslem, kódovým slovem a logem Instruktorů Brno, zbylo-li na něj místo. Kódová slova v sobě neobsahují šifru a slouží jako identifikace stanoviště v T-infu.
 • Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení špatného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou šifru. Je povoleno vynechat dílčí šifru (tradičně např. na startovní multi-šifře), pokud je týmu na základě luštění zřejmé, kam má pokračovat.
 • Každý tým si smí vzít 2 identické kopie šifry, není-li uvedeno jinak.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace psaná kurzívou, pak její text neobsahuje šifru, přesto může být důležitý.
 • Cokoliv ve hře dostanete, vyluštíte, použijete… může být důležité i na některém z následujících stanovišť. V ničem, co se stane na startu před zazněním Hymny TMOU nehledejte šifru.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí šifry), oznamte to telefonicky organizátorům (telefonní čísla budou oznámena v informacích na startu).
 • Trasa není vhodná pro kočárky.
 • Pokud je členem týmu handicapovaný hráč, lze se s organizátory domluvit na zmírnění některých pravidel přesunů (zákaz osobních aut apod.). Terénní trasa je pro vozíčkáře v některých místech prakticky neschůdná.

T-info

 • 19. ročník poprvé využije webinfo/SMS systém k řízení hry (stejný systém, jako je na Matrixu, Bedně a jiných hrách).
 • Tým po obdržení zadání šifry odešle kód formou SMS (zadáním do webinfa). Formát zprávy bude upřesněn v informacích na startu.
 • Jako odpověď tým obvykle obdrží upřesnění polohy následujícího stanoviště. Upřesnění může velmi zásadně měnit očekávané místo nalezení šifry. Některá stanoviště tedy nepůjdou bez upřesnění vůbec nalézt!
 • Pokud se nacházíte v místě, kde není signál (v terénu se to okrajově může stát), pokuste se ve vlastním zájmu SMS odeslat neprodleně, jakmile narazíte na signál.
 • Pokud se tým rozhodne hru vzdát, opět použije SMS systém, formát „vzdávací“ SMS bude upřesněn v informacích na startu. Odpovědí na „vzdávací“ SMS je poloha cíle.
 • K přístupu do T-infa lze využít jakýkoli telefon (i pokaždé jiný), hromadné zprávy však budou chodit na čísla, která zadáte v autentizované sekci - zkontrolujte si proto jejich správnost!

Vybavení do hry

 • Plán Brna s rejstříkem ulic a plánem linek MHD. Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše. Doporučujeme plán umožňující odměření vzdálenosti a azimutu (viz pokyny ke startu).
 • Nůžky, lepidlo, izolepa, pravítko, buzola, psací potřeby.
 • Reflexní prvky pro pohyb po silnicích ve tmě a mlze viz http://1url.cz/atHtC
 • Co uznáte za vhodné k překonání listopadové noci (světlo, jídlo, …) a šifer.
 • Orgové doporučují celodenní jízdenku MHD na zóny 100+101 nemáte-li šalinkartu.

Omezení, zákazy, informace

 • Tým se během hry nesmí dělit z taktických důvodů! Tj. tým prochází trasou společně, nevysílá běžce na stanoviště apod.!
 • Za taktický důvod není považován např.: odchod hráče na toaletu :-), úplný odchod hráče ze hry a jeho návrat po čase (např. kojící maminky, muzikanti na koncert, hráči s rýmičkou atd.), zkrátka situace, které týmu nepřinesou žádnou zásadní výhodu. Pozn.: za takovou situaci považujeme i nemocného hráče, který už nemohl být vyměněn a pomáhá týmu z domova. V případě nejasností se raději zeptejte organizátorů.
 • Za taktický důvod rovněž není považováno, když šifru vyzvedává jeden člen týmu, pokud zbytek týmu je v rozumné blízkosti stanoviště.
 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy (včetně vlaku integrovaného do MHD apod.).
 • Je zakázáno použití GPS k orientaci a navigaci během hry. Použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné. Použití mobilních map k navigaci je možné pouze v offline režimu (tj. na mapě se nezobrazuje aktuální poloha).
 • Informace encyklopedického rázu, které tým nezná z hlavy, může získat libovolným způsobem: z chytrého telefonu, od náhodných kolemjdoucích, od přítele na telefonu apod.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení šifer je zakázána, včetně slučování týmů, výměny hráčů nebo sledování cizího týmu na další stanoviště.
 • Je povoleno poradit cizímu týmu dohledávku na správném místě - zejména pokud množství týmů znepřehledňuje situaci v místě vyzvednutí šifry.
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno přebíhat rušné silnice, vstupovat na soukromé pozemky, do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod.
 • Zdůrazňujeme zákaz vstupu do přírodních rezervací mimo značené cesty.
 • V lesích je zakázáno rozdělávat oheň, ničit porost, rušit zvěř apod. Je to opravdu důležité!

Přidávání a změna pravidel

 • Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu, i během hry (např. rozesláním hromadné SMS, která reaguje na vývoj hry).

Dobré rady

 • Početnější týmy mají výhodu. Víc hlav víc ví. Nejste-li kompletní, snažte se najít před hrou posily.
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť. Nápovědy TMOU zpravidla neobsahuje.
 • Nevzdávejte hru v případě záseku. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe. Rekordy v úspěšně překonaných zásecích se dnes pohybují nad deseti hodinami.
 • Zprávy na stanovištích jsou ukryty tak, aby se daly s použitím upřesnítka poměrně snadno najít (vzhledem k množství jsou většinou ve větších ochranných obalech s logem TMOU, případně je logo TMOU vylepeno poblíž jejich úkrytu). Pokud zprávu najít nemůžete, jste pravděpodobně na špatném místě. Máte-li podezření, že šifry byly ukradeny, volejte organizátorům.
 • Připravte se na jakékoliv varianty počasí. Hodit se také mohou ochranné obaly (fólie) na šifry v případě deště.

Po hře

 • Organizátoři TMOU prosí týmy, aby se podělily o své zážitky. Reflexe hráčů slouží nejen k vyhodnocení ročníku - a kromě toho je zkrátka fajn zážitky sdílet a šířit. Koneckonců za rok nás čeká TMOU 20!

Buď dobrý Tmář

 • Vzhledem k povaze hry není možné kontrolovat dodržování některých pravidel. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své. Hráčská etika není samozřejmostí, rádi bychom, aby Tmáři byli příkladem ve fair play hře.
 • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
 • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
 • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu nebo vleze do spacáku. Vzdává hru, pokud hrozí újma na zdraví!
 • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení.
 • Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
 • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává. Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
 • Tmář nikdy neluští v nevhodné vzdálenosti od stanoviště - zejména v jeho přílišné blízkosti. Pokud by svou přítomností přitahoval ke stanovišti pozornost, klidně odejde i půl kilometru. Toto platí zejména na kótách, či na stanovištích, kde by přílišná kumulace luštících týmů přímo u stanoviště mohla mást (či naopak z dálky nevhodně navigovat) nově příchozí týmy.
 • Tmář si nikdy nebere více než určený počet kopií šifry. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
 • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.

Děkujeme, že pravidla TMOU dodržujete

Loading3