Řešení úkolu č.5

Audio

Každá nahrávka kóduje jednu událost. Jak praví nápověda z "Nezapomeňte", je důležité uvažovat pouze roky těchto událostí. Pokud si všimneme, že všechny události padají do intervalu 1980-2005, tj intervalu o délce 26 let, snad nás již napadne, jak roky převést na písmena (2005 = A, 2004 = B, ...). Dostáváme: "Podzimní datel" (datel je slovo uvedené ve slovníku, Podzimní je ulice).
<< Předchozí řešení  Zpět na zadání  Následující řešení>>