Test kvalifikace

Šifra 11

Sifra 11Řešení

Grafická šifra. Při troše fantazie lze spatřit jak elipsy tvoří jednotlivá písmena hesla ELIPSY.Šifra 12

Recitační kroužek

Dřevorubec v lese ????,
sekl se a vykrvácí.
Marně svírá pěstičky,
nemá krevní ????????

Naše paní vedoucí
spadla pod vlak ???????.
Pojďme děti pro líh,
spálíme ji v ??????

Dvě želízka v ohni.
Dvě želízka v ohni.
Běž a ????? šlohni.

        ? ? ? ?      
  ? ? ? ? ? ? ?      
  ? ? ? ? ?          
      ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?          


Řešení

Správně doplněné básničky znějí:

Dřevorubec v lese kácí,
sekl se a vykrvácí.
Marně svírá pěstičky,
nemá krevní destičky

Naše paní vedoucí
spadla pod vlak jedoucí.
Pojďme děti pro líh,
spálíme ji v polích

Dvě želízka v ohni.
Dvě želízka v ohni.
Běž a jedno šlohni.

Po doplnění do tabulky vyšlo heslo KONEC.Šifra 13

TMOU 8

8+8-8:8
88:8
8-8:8+8+88:8-8+(8+8):8
(88+88+88-8):8:8-(8+8+8):8
(8+8*8+8):8+8
(88-8-8):8
888:8-88-8-8:8
(888-88):8:(8:8+8:8)-8*8+8+8-8:8


Řešení

Máte rádi Osmičky? Pokud víte, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním stačí chvíli počítat a vyjde OKTARINA, což je magická osmá barva a také heslo.Šifra 14

MaSOMaSOMaSOMAsoMAsOM
MasOmaSOMaSOMaSOMaSoM
MaSoMaSOmAsOMAsOMaSoM
MaSOMaSOmasOMASoMaSoM
MaSOMaSoMASoMasOMAsOM


Řešení

Malá písmenka tvoří nápis MASO, co jiného by to taky mohlo být :-))Šifra 21

Recept z táborové kuchyně

Vezmeme dva roky prošlé špagety z výprodeje a starý lavór s prorezlým dnem na jablka od babičky z kůlny. Malou dírku na dně zalepíme žvýkačkami a dáme do lavóru vařit vodu na plynový vařič (pozor nesolit). Když je voda vlažná přidáme špagety.

Jakmile začne voda vařit, žvýkačka se rozvaří a začne nám odkapávat voda do vařiče, proto si nezapomeňme nachystat nejprve dostatek náhradní vody.

Odejděme si ven zahrát nějakou hru na 10-15 minut.

Jakmile většina vody vyvře či vyteče, začneme míchat připékající se špagety a přidáváme vodu.

Vaříme až do úplného rozvaření špaget a zakouření celého okolí štiplavým dýmem z pálící se moučné vody na vařiči.

Za stálého míchání vyléváme do latríny tekutou složku. Pevnou složku vyklopíme, vyklepeme a vyškrabeme za strom vedle latríny, abychom mohli naše dílo až do konce tábora pozorovat.

Heslo je název této speciality vynalezené jistými mladými a nadějnými členy jisté již neexistující družinky. Napovíme, že je na 6 písmen, dříve to bylo označení pro jistý druh pokrmu pro prasata a liší se v jednom písmeni od souhrného označení stavu urozených lidí.

Řešení

Poněkud delší leč témeř zcela pravdivá historka z táborového života. Text samotný nebosahuje žádnou šifru, o které bychom věděli, jisté ale je, že to co děti zvládli uvažit byla pěkná SLICHTA.Šifra 22

Sifra 11Řešení

Klasická morseovka, lísteček vlevo, lísteček vpravo... heslo LIPA.Šifra 23

Báseň

Honza pekl malou husu.
Enem kousek dám si teď!
Sádlo teče pálí pusu,
Lomí ruce pije med.

Obvaž si xicht jitrocelem!
Zní teď rada staré báby.
Na mou duši to jsem jelen!
Ihned dones kus té žáby!

Snaží se a žáby hledá,
Ostrý list a jitrocel,
Neb mu xicht už hrůzou bělá,
Ejhle zakop o ocel.

Takto skončil Honza, měl on teda pech,
Ytterbium neřeš, radši ho tu nech.

Řešení

Pokud si přečtete jen první písmenka z každého verše, zjistíte, že heslo, jakožto i básničky s touto formou se nazývají SONETY.Šifra 31

uhel, oslo, kozy, risk, okap, alpy, brod, tmel, otec, lusk

Řešení

Pokud se podíváte jen na prostřední dvě písmenka každého slova získáte HESLO ZISKAL PROMETEUS, heslem je tedy OHEN.Šifra 32

Heslem je římský zápis čísla označující počet xichtů na tomto obrázku.

Sifra 11Řešení

Obrázek by měl být tvořen 10 různě velkými a různě schovanými xichtíky, proto je heslo X.