Kvalifikace
 • Organizátoři TMOU vycházejí z myšlenky, že není možné uspořádat terénní hru pro neomezený počet týmů, přesto však chtějí, aby si všichni registrovaní účastníci alespoň dobře zaluštili při kvalifikaci, na základě jejíchž výsledků postoupí 200 týmu do hlavní hry.
 • Kvalifikace TMOU 8 bude mít charakter samostatné internetové hry.
 • Kvalifikační internetová hra odstartuje v neděli 15. října 2006 v 18:00 a končí tentýž den ve 23:00.
 • Kvalifikační hra bude mít 3 úrovně.
  • 1. úroveň - 4 šifry, správným řešením 3 postoupíte do 2. úrovně
  • 2. úroveň - 3 šifry, správným řešením 2 postoupíte do 3. úrovně
  • 3. úroveň - 2 šifry, správným řešením 1 dosáhnete konce kvalifikace
 • Do hlavní hry se kvalifikuje prvních 200 týmů, dle pořadí dosaženého ke konci kvalifikace, přičemž pokud celou kvalifikací projde v čase ukončení méně než 200 týmů, kvalifikují se na základě pořadí i týmy, které vyřešily jen část šifer.
 • Pořadí v kvalifikační hře je určeno množstvím vyřešených šifer na nejvyšší dosažené úrovni a času jejich řešení tj. pokud mají dva týmy stejný počet vyřešených šifer na stejné úrovni, má lepší pořadí ten tým, který daný počet šifer vyřešil dříve.
 • Pro stanovení pořadí je rozhodující čas, kdy systém přijme správnou odpověď. Na případná zpoždění, která by byla způsobena přetížením serveru (např. v poslední minutě hry), nebude brán zřetel. Do konečného výsledku se započítávají jen správná řešení, které systém přijal před časem 23:00.
 • Pokud některý z kvalifikovaných týmů dodatečně vypadne (např. nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat další týmy dle dosaženého pořadí
 • Průběžné pořadí nebude, narozdíl od minulého ročníku, zveřejňováno. Umístění vašeho týmu se tak dozvíte až po ukončení kvalifikace.
 • Tiskárna bude nutná. K vytištění některých šifer doporučujeme barevnou tiskárnu, barevná tiskárna však není k získání řešení nutná. Nemáte-li barevnou tiskárnu, můžete použít pastelky.
 • Řešením kvalifikačních šifer budou jednoslovná hesla. Hesla zapisujte do webových formulářů velkými písmeny bez diakritiky (bez háčků a čárek).
 • Každý tým má limit 50 odpovědí (správných a špatných dohromady) na splnění všech úloh. Po 50. odpovědi už nebude možné odpovídat. Za špatné odpovědi nejsou udělovány žádné časové penalizace.
 • Na řešení kvalifikačních šifer se smí podílet pouze registrovaní členové týmu. Spolupráce mezi týmy je zakázána. Během doby kvalifikační hry nediskutujte o šifrách veřejně (ať už na internetových fórech, nebo na ulici). Hrajte za každou cenu fér!

Letos poprvé se do přípravy TMOU zapojili samotní účastníci. Kvalifikační hru připravily týmy Albert Stallone, Prahory a Proudoví krtci, které patří k dlouholetým hráčům s nadprůměrnými výsledky. Vzhledem k tomu, že tím organizátorům TMOU ušetřili obrovské množství času a energie, startují tyto týmy v hlavní hře TMOU na základě „divoké karty“ udělené organizátory a to nad základní počet 200 týmů. Bližší informace k tomu si můžete přečíst v dopise od Ivoše, garanta kvalifikace.Eseje
 • Termín pro odeslání eseje je středa 11.10. do 23:59. Eseje odevzdané po tomto termínu již nemusí být zahrnuty do výběru divokých karet.
 • Termín zveřejnění úspěšných esejí je pátek 13.10. do 18:00. Týmy, které získají divokou kartu za esej, se již nezúčastní kvalifikace.


Test kvalifikace
 • Ve středu 4. 10. v 20:00 se uskuteční test kvalifikace.
 • Hlavní účel tohoto testu je otestovat kvalifikační software a případně i zátěž.
 • Vy si můžete vyzkoušet systém, kam máte klinout a kde se co zobrazí a také zda je váš počítač připraven na kvalifikaci.
 • Zadáním testu kvalifikace budou šifry, ale velice jednoduché. Cílem testu není vyhrát, ale vyzkoušet, jak a jestli to funguje.
 • Pokud možno se zúčastněte: aspoň si vyzkoušíte, jak bude kvalifikace probíhat a nám pomůžete otestovat zátěž. Samozřejmě bohatě stačí, když se zúčastní jeden člověk z týmu.
 • V testu kvalifikace není potřeba tiskárna
 • Zadání šifer první úrovně kvalifikace vám bude zasláno e-mailem. I toto budeme testovat při středečním testu kvalifikace.