Řešení kvalifikace


Šifra 11

Texty vznikly pravidelným slabičným přeskupením (vždy v rámci řádku) těchto říkadel:

  • Leze bába do bezu, já tam za ní polezu, kudy ona tudy já, budeme tam oba dva.
  • Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě, dej mi babko jedno jabko budeme mít stejně.

Do každého nově utvořeného slova je vsunuto jedno písmenko navíc. Vyjde: CO SCHAZI KLADIVKO KOVADLINKA. Schází tedy poslední kost ze známé trojky: TRMINEK.Šifra 12

Jedná se o substituční šifru. Písmenka jsou substituována slovy z písně Holubí dům. Pořadí slova v písni je pořadím písmenka v abecedě.Šifra 13

V textu se vyskytují podstatná a přídavná jména. Byť na sebe slova zdánlivě plynule navazují, jde často jen o zvukomalbu. Skutečně příbuzná slova tvoří skupiny o 1-4 slovech. Tedy morseovka. Heslo: KAMASUTRA.Šifra 14

V tabulce je poměrně jasná nápověda, co udělat. Vzít jen ta písmena, která odpovídají grafu jednoduché kvadratické funkce. Nula je jasně určená pravopisnou nepravidelností - zatímco ostatní číslovky jsou vypsány slovy, jediná 0 je zapsána číslicí.

P O Z O R N E P R
O Z K O U M E J T
A B U L K U P A M
A T U J Z E Y P S
I L O N S E R O V
N A X N A D R U H
O U M I N U S C T
Y R I S N A D T U
S I S C O T I M M
Y S L I M E D E S
E T I N Y I G N O
R U J T M O U N E
J D O U 0 C I M V
E T S I V U L E T
I M V E T S I S A
N C E T O V Y H R
A T P R I D E J V
Y D R Z M A S T O


Šifra 21

Slovní šifra zaměřená na skupinovou spolupráci. Dílčí části slov jsou vytrženy - místo nich jsou použita synonyma, antonyma, či jinak napovídající jiná slova. Některá písmena (koncovky apod.) zůstávají beze změny. Tento princip obsahuje nápověda.

NESMĚLÁ = NES-MĚL-Á = DRŽ-VLASTNIL-Á = DRŽVLASTNILÁ.
NÁPOVĚDA = NÁ-PO-VĚDA = NÁ-PŘED-MAGIE = NÁPŘEDMAGIE.

Je nutné přeložit zpět téměř celý text:

Onoono není výlesná hnízdoacha ppi známkativní skutekfrňákt. Odpokojů hpotůčky. Kbásní vzvučkano do shona, neníž není posmrázněho vněe vějeho svyčuhuj ňadrot... Posílaí točehýo shona uděprš výkutej ppi zjimou tenatahuji! Onoono shono není kýmužůý kbásní. Baznáte ze časůře?

Toto je výborná úloha pro kolektivní činnost. Odhal hříčky. Kód vznikne ze slova, jež je poslední ve větě strč prst... pomocí tohoto slova udělej výraz pro známou tepnu. Toto slovo je kýžený kód. Bavíte se dobře?

Kód tedy vznikne od slova KRK. Název známé tepny je KRKAVICE.Šifra 22

Čistě grafická šifra. Tečky jsou klouby, dráty nejsou ve stabilní poloze. Stačí dráty gravitací uvést do stabilní polohy - nakreslí se písmena MATERIDOUSKA.

Výsledek vypadá takto:

Sifra 22 reseniŠifra 23

První část šifry evidentně kóduje slovo TMOU, ve druhé je skryto řešení. Jde o názvy barev - pokud bychom si barevné plochy představili jako tabulku, do tabulky vepsali názvy barev (ZELENÁ, ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ) a pracovali jen s písmeny, na kterých se něco odehrává, slovo TMOU je na světě. Podle stejného vzoru vyluštíme druhou část.Šifra 31

Grafická šifra. Jde o čísla, jimiž běžně kódujeme písmena (A=1, B=2 atd.). Toto nám napovídá součet za každým řádkem, který odpovídá součtu hodnot písmen. Je nutné udržet formální tvar tabulky (případně si všimnout, že číslic - pozor nikoliv čísel - je na každém řádku stejně). Vzniká pravidelná tabulka. V ní se nejčastěji a velmi pravidelně opakují jedničky, které v tomto rastru tvoří nápis SIRKA.Šifra 32

Je nutné si všimnout, že potenciálních vertikálních čar je 26 (byť některé pozice nejsou z pochopitelných důvodů obsazené). Horizontální čáry pak vlastně udávají pořadí, v jakém písmena číst - jako bychom kreslili spojitou čáru od písmena k písmeni. Začne se objevovat smysluplný text, ovšem po chvíli se smysluplnost vytrácí. Část smysluplné zprávy ovšem napovídá druhý krok. Když písmeno přečteme, bereme ho s sebou k následujícímu čtenému písmeni, kde ho necháváme ležet na novém místě. Další čtené písmeno opět bereme s sebou, tj. pozice písmen v abecedě se během dekódování mění.