Řešení úkolu č.1

Cyrilice

Šifra je kombinací několika principů, které se vyskytují u běžných jazyků: znaky kódují dvojhlásky, diakritika je kódována znakem předcházejícím znak pro (dvoj)hlásku, píše se zprava doleva. Grafická podoba znaků je volně inspirována cyrilicí, která vykazuje podobnost s azbukou a řeckými písmeny, což mohlo též mírně ulehčit řešení.

Jedná se tedy o substituční šifru. Nejsou však nahrazeny pouze jednotlivá písmena, ale též dvojice písmen - samohlásky se vždy váží k předcházející souhlásce. Systém vytváření znaků je navíc pravidelný, znak pro dvohlásku vzniká spojením znaků pro jednotlivé hlásky. Text se píše od prava do leva.

Pro ulehčení luštění je uvedeno 9 slov, která odpovídají 9 vynechaným slovům v uvedených textech (jedná se o texty na pomnících a pamětních deskách), jedná se o slova: překladatel, posledních, řeckokatolické, brunensi, zastánce, lampadis, zastavil, Skácel, karboráři.

Řešení textu je: "Hledejte kontakt v parčíku na Panenské. Heslo je křemílek."
  Zpět na zadání  Následující řešení>>