Řešení úkolu č.12

Piškvorky

Pokud jste si překreslili partii, asi jste si všimli, že i na úrovneň mateřské školky se jedná o poněkud divoký piškvorkový zápas... K vyluštění je vhodné si všimnout, že v textu jsou občas nepřiměřeně velké mezery. Tyto mezery navíc dělí text na 12 částí z nichž každá má 12 slov. Text si tedy přepíšeme do mřížky 12x12, řádky označíme čísly 1-12, sloupce písmeny A-L a pak nám tahy partie vybírají postupně slova: "další cesta vede na posed na vrcholu tři devět osm celých tři".
<< Předchozí řešení  Zpět na zadání  Následující řešení>>