Pravidla kvalifikace TMOU 14

Princip

 • Kvalifikace má charakter samostatné internetové hry, hra startuje v neděli 23. 9. 2012 v 18:00, končí ve 23:00.
 • Kvalifikační hra má tyto úrovně:
  • 1. úroveň - 4 šifry, správným řešením 3 z nich postoupíte do 2. úrovně,
  • 2. úroveň - 3 šifry, správným řešením 2 z nich postoupíte do 3. úrovně,
  • 3. úroveň - 2 šifry, správným řešením 1 z nich postoupíte do 4. úrovně,
  • 4. úroveň - 1 šifra, správným řešením postoupíte do 5. úrovně,
  • 5. úroveň - 1 šifra, správným řešením dosáhnete konce kvalifikace.

Pořadí a výběr hrajících týmů

 • Do hlavní hry se kvalifikuje prvních 220 týmů, dle pořadí, v jakém dosáhly konce kvalifikace. Pokud celou kvalifikací projde v čase ukončení méně než 220 týmů (což předpokládáme), kvalifikují se na základě pořadí i týmy, které vyřešily jen část šifer.
 • Pořadí v kvalifikační hře je určeno postupně následujícími kritérii:
  1. Dosažená úroveň (čím vyšší, tím lépe)
  2. Počet vyluštěných šifer poslední úrovně (čím víc, tím lépe)
  3. Čas poslední vyluštěné šifry (čím dřív, tím lépe)
 • Pro stanovení pořadí je rozhodující čas, kdy systém přijme správnou odpověď. Na případná zpoždění, která by byla způsobena přetížením serveru (např. v poslední minutě hry), nebude brán zřetel. Do konečného výsledku se započítávají jen správná řešení, která systém přijal před časem 23:00.
 • Po postupu na další úroveň již není možné odesílat řešení z nižších úrovní.
 • Pokud některý z kvalifikovaných týmů dodatečně vypadne (např. nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat další týmy dle dosaženého pořadí.
 • Průběžné pořadí nebude během hry zveřejňováno. Umístění vašeho týmu se tak dozvíte až po ukončení kvalifikace.

Zadání a řešení

 • Zadání šifer bude zveřejněno na internetu ve formátu pdf. Přesné adresy budou oznámeny nejpozději v den kvalifikace.
 • Řešením kvalifikačních šifer jsou podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla. Do webového formuláře je zadávejte bez diakritiky (bez háčků a čárek), na velikosti písmen nezáleží.
 • Silně doporučujeme mít k dispozici tiskárnu (barevná není nutná, ale je lepší). Šifry lze řešit i přímo na monitoru (popř. s pomocí vhodného grafického programu); je to však většinou výrazně komplikovanější způsob než luštění na papíru.
 • Silně doporučujeme šifrovací pomůcky Chlýftýmu. http://chlyftym.cz/web/pomucky/
 • Každý tým má limit 20 odpovědí (správných a špatných dohromady) celkově pro všechny úlohy. Po zadání 20. odpovědi už není možné dále odpovídat. Za špatné odpovědi nejsou udělovány žádné penalizace.

Fair Play

 • Na řešení kvalifikačních šifer se smí podílet pouze registrovaní členové týmu. Jakákoli spolupráce mezi týmy je zakázána! Během doby kvalifikační hry nediskutujte o šifrách veřejně (např. na ulici, na internetových fórech, …).
 • Hrajte za každou cenu fér!

Divoké karty

Organizátoři umožní start ve hře 26 týmům udělením divoké karty. Tyto týmy startují ve hře TMOU nad rámec základního počtu 220 týmů. Pomocí divoké karty se letos do hry dostanou týmy, které prokáží své kvality v soutěži o divoké karty, která proběhne JIŽ VE ČTVRTEK 20.9.2012 (tedy 3 dny před samotnou kvalifikací. Více v sekci Divoké karty.

Testování kvalifikace

Do přípravy kvalifikace TMOU se již tradičně zapojili samotní účastníci. Kvalifikační hru pomohl vytvořit tým Tykadla a na testech a odladění se podílely týmy Chlýftým, Pralinky zvlášť, Skřítci a Vlhká jáma. Vzhledem k tomu, že tím organizátorům TMOU ušetřili obrovské množství času a energie, startují tyto týmy v hlavní hře TMOU na základě „divoké karty“ udělené organizátory a to nad základní počet 220 týmů a nad 26 divokých karet. Děkujeme mnohokrát!

Loading3