Řešení kvalifikace Tmou 7

Úroveň 1.

Piškvorky

Dramatický zápas si překreslíme, křížky a kolečka interpretujeme jako čárky a tečky, čteme jako morseovku po řádcích (resp. po sloupcích, podle toho, jak si to nakreslíme) a dostáváme kód: "KOPRIVA".

Čísla

Sčítáme/odčítáme vždy čísla na stejné výškové úrovni. Mezivýsledky převádíme na písmena a dostáváme "mesto kde se kona tmou", takže kód je "BRNO".

Slova

Každé slovo je začátkem přísloví. Z doplněného přísloví vezmeme tolikáté písmeno, kolik velkých písmen bylo v prvním slově. Tím dostaneme "tichá voda břehy" a kódem je tedy "MELE".

123

Všimneme si, že všechny sekvence mají sudou délku, dvojice interpretujeme jako souřadnice v mřížce 3x2, zakreslené obrázky nám pak dávají písmena Brailovy abecedy a dostáváme "KOSTEL".

Úroveň 2.

KřížovkaKód je tedy "UCHYLNYM".

Mřížka

Text hádanky je "Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila, měsíc viděl, nepověděl, hvězdy znaly, pohlídaly, slunce vstalo, posbíralo." Kód je "ROSA".
Protože tuto úlohu vyřešilo málo týmů a hodně lidí projevilo zájem vědět, jak se to dá vůbec řešit, připojuji komentář o luštění šifrovací mřížky.

Poznámka: tento text je z pracovní verze jistého materiálu, nebyl tedy původně určen jako vysvětlující k této konkrétní šifře. Uvedený příklad je sice na menší mřížce (7x7), ale vy jste zase měli k dispozici docela dost informací navíc (4 políčka + informace o "nesousedství"), takže složitost je podobná. Ten text je hodně pracovní, buďte tedy, prosím, tolerantní z češtinářského hlediska...

IQ

Každý test řešíme zvlášť – na základě souvislostí mezi řádky a sloupci odhadujeme vzhled posledního čtverce.

  1. test – v řádcích i sloupcích je pozice každého malého čtverečku obsazena jednou barvou – tj. je-li v prvním velkém čtverci na pozici určitého malého čtverečku zelená, ve druhém čtverci modrá, pak v posledním je žlutá, atd. Zakreslením vyjde graficky zvýrazněná číslice 20.

  2. test – v řádcích i sloupcích je pozice každého malého trojúhelníčku obsazena právě dvakrát. V posledním čtverci tedy vyjde schematický tvar písmene A.

  3. test – slova ve třetím sloupci, resp. ve třetím řádku jsou vždy vytvořena z písmen slov na prvním a druhém sloupci, resp. řádku. Hledáme tedy slovo, které by to splňovalo i v posledním čtverci – takové slovo je jen jediné: NEMOCNICE.

  4. Souvislost je mezi počty výhonků. Odděleně si všímáme počtů malých výhonků, pak odděleně velkých. Čára uprostřed je další dělítko zasahující do šifry. Např. prozkoumáme ve čtverci 1/1 počet malých vlevo, ve čtverci 2/1 malých vpravo, ve čtverci 3/1 počet malých vlevo. Nejvyšší počet je pak součtem dvou nižších. Souvislosti opět fungují v řádcích i ve sloupcích. V posledním čtverci se vše odečte, zůstává tedy pouze dělítko.

  5. Do logiky promlouvají počty autíček a směry, kam jedou. Barva nikoliv (resp. vzhledem k výsledku šifry je podružná). Jede-li např. ve čtverci 1/1 v prvním pruhu autíčko vpravo, ve čtverci 2/1 opět autíčko vpravo, pak ve čtverci 3/1 jedou dvě autíčka vpravo. Analogicky, autíčka, která by jela proti sobě, se ruší. Souvislosti fungují jak v řádcích, tak ve sloupcích. V posledním čtverci se tedy vše ruší, zůstane jen čára uprostřed.

  6. Černá výplň + černá výplň dá ve třetím řádku, resp. sloupci bílou výplň. Černá + bílá = opět černá. Bílá + bílá = bílá. Totéž platí pro tečky. Je potřeba si uvědomit, že černou tečku na černém podkladu nevidíme, přesto tam je. V posledním čtverci tedy vyjdou dvě černé tečky na bílém podkladě.

Souhrnně tedy vyšlo: 20 - A - NEMOCNICE - I – čárka - dvě tečky. Je potřeba dílčí dále napasovat na šifru (hledáme nějaký místopisný název), což již není těžké: "TAHITI". 2O = T, A, NEMOCNICE = H, I, čárka = T, dvě tečky = I

Úroveň 3.

Barevná písmenka

Dílky rozstříháme. Podle barev sestavíme krychli – v rámci strany jsou písmenka stejné barvy, hrany také stejné barvy, kříže uprostřed stran mají stejnou barvu jako písmenka. Pak se pokusíme přečíst nápis (nevíme, kde začíná, víme, kde končí). Lze např. vyzkoušet všechny pravděpodobné začátky – a odhadovat, co znamenají barvy šipek a teček (které jsou buď ve stejné barvě jako písmeno, nebo jsou šedé). Šipky značí směr postupu, tečka také (průchod krychlí kolmo skrz). Čteme ta písmena, u nichž je šipka, resp. tečka ve stejné barvě jako písmeno. Také by šlo šifru vyřešit tak, že získáme jedinou možnou cestu po krychli, při níž využijeme všechny šipky. A zapíšeme si tento nápis. Ten samozřejmě ještě nedává smysl. Pak z něj vypustíme písmenka, která byla značena pouze šedými šipkami, resp. tečkami. Vyjde nápis: Heslo jez hledate zni fix konec zprávy. Řešení: "FIX"

Šipky

Každý řádek udává pohyb jedné tečky v naznačeném rastru 3x5, každá tečka začíná na prostředním políčku. Pokud si pohyb teček rozdělíme na šest dob (tak jak je naznačeno sloupci v tabulce), tak v každé "době" nám v rastru vznikne jedno písmenko a dostáváme kód "TROSKA".

Úroveň 4.

Správný kód je "AACDBBCABBCD".