Poděkování

TMOU sice stále organizuje relativně malá skupinka lidí, ale vzhledem k rozsahu, do jakého se rozrostlo, by se TMOU neobešlo bez velkého počtu lidí, kteří nezištně pomáhají. Všem těmto pomocníkům mockrát děkujeme, bez vás by TMOU nebyla.

Poděkování patří zejména:

 • testerům, kteří strávili mnohé hodiny luštěním, často sami, často nad chybnými verzemi šifer: Pavel Krčál a jeho Uppsalský tým českých studentů (Jiří Novák, Lenka Šatrová, Vítek Kříž, Anička Svatušková, Pavel Plevka, Jana Matrková, Rafal Somla), Robert Babilon, Jana Tylová, Lucie Kárná a další Tykadla; Dalibor Šmíd; Fosa; Rišo; Lenka Zdeborová; Železo; Ládín; Obďa. Speciální díky patří Pavlovi, Robertovi, Daliborovi a Fose, kteří svými konstruktivními připomínkami často přispěli k výraznému vylepšení šifer,
 • pomocníkům na trati: Pelánkovic famílii, Ondrovi, Zdéně, Báře a Lukimu, Fose, Obelixovi, Petrovi, Vendulce, Katce, Helče, Džastovi, Železovi, Jupíčertovi, Březouchovi, Ládínovi,
 • Filipovi Malíkovi a Honzovi Bočkovi za pomoc se stříháním videa,
 • Martinovi Hanzálkovi za podnětné připomínky a nápady z Prahy,
 • Tomáši Hanzelkovi za trpělivost při správě webu,
 • hudebníkům Petru Pospíšilovi, Hubertu Ratschkerovi, Petře Klementové, Antonínu Mühlhanslovi,
 • zvukaři Jiřímu Klementovi a studiu Pí-vox,
 • Lucce Cicvárkové za inspirativní kritiku první verze hymny Tmou,
 • Vendulce za pomoc s výrobou kokosů,
 • Martinovi Trtílkovi za zapůjčení kamery,
 • Frodovi, za pomoc při shánění objektu,
 • Petrovi Dvořákovi za technickou pomoc při zahájení,
 • Čajdovi za pomoc s přípravou šifer a zpráv,
 • Marťasovi, Tashimu a Bočovi za dokumentaci,
 • projektu Come and Play za zapůjčení aparatury,
 • firmě Shocart za výrobu mapy,
 • Správě zámku Rosice za poskytnutí prostor zámku,
 • řidičům autobusů,
 • majitelům areálu Hvízdalka za vstup do areálu,
 • Sokolu za zapůjčení hřiště v Juliánově,
 • KIC (jmenovitě paní Kyasové) za zprostředkování celonočního vstupu na nádvoří Staré radnice.


Shocart