Kvalifikace
 • Organizátoři TMOU vycházejí z myšlenky, že není možné uspořádat terénní hru pro neomezený počet týmů, přesto však chtějí, aby si všichni přihlášení alespoň dobře zaluštili při kvalifikaci, na základě jejíchž výsledků postoupí 200 týmu do hlavni hry.
 • Kvalifikační internetová hra odstartuje v neděli 2. října v 18:00.
 • Kvalifikace TMOU 7 bude mít charakter samostatné internetové hry.
 • Kvalifikační hra bude mít 4 úrovně.
  • 1. úroveň - dostanete 4 šifry, správným vyřešením 3 z nich z nich postoupíte do další úrovně.
  • 2. úroveň – dostanete 3 šifry, z nichž musíte rozluštit alespoň 2.
  • 3. úroveň – dostanete 2 šifry, musíte rozluštit alespoň 1.
  • 4. úroveň – bude nutné bezchybně vyplnit TEST z pravidel TMOU.
 • Prvních 190 týmů, které kvalifikační hru dokončí, se automaticky kvalifikuje na TMOU.
 • Ve chvíli, kdy se kvalifikuje 190. tým, bude hra pokračovat dalších 24 hodin. Doporučujeme dohrát hru i tehdy, pokud již víte, že se mezi prvních 190 nedostanete.
 • Všechny týmy, které úspěšně projdou kvalifikační hrou, budou uvedeny ve výsledkové listině.
 • Týmy, které úspěšně dokončí kvalifikační hru a skončí od 191. místa dál, budou zařazeny do slosování o posledních 10 volných míst.
 • Losování o posledních 10 míst proběhne po ukončení kvalifikační hry.
 • Losování zároveň určí i pořadí náhradníků na dalších místech. Pokud některý z kvalifikovaných týmů vypadne (např.: nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat týmy podle vylosovaného pořadí.
 • Výsledek kvalifikační hry nebude záviset na drobných zpožděních připojení k internetu (v řádu minut), kterým při množství přístupů nelze v našich podmínkách zcela zabránit.
 • Časová náročnost kvalifikace – schopné týmy pravděpodobně zvládnou vše vyluštit během 2 – 3 hodin. Časy nejpomalejších týmů si ovšem netroufáme odhadnout. (Jistě jste si spočítali, že bude nutné vyřešit 6 šifer s rozličnou náročností. Nečekejte ovšem nic tak extrémního jako byla kvalifikační šifra letošní Bedny.)
 • Tiskárna bude nutná. K vytištění některých šifer doporučujeme barevnou tiskárnu. Nemáte-li, barevnou tiskárnu, vezměte si pastelky.
 • Řešením kvalifikačních šifer budou jednoslovná hesla. Hesla zapisujte do webových formulářů velkými písmeny bez diakritiky (bez háčků a čárek).
 • Každý tým má limit 50 odpovědí (správných a špatných dohromady) na splnění všech úloh. Po 50-té odpovědi už nebude možné odpovídat.
 • Na řešení kvalifikačních šifer se smí podílet pouze registrovaní členové týmu. Spolupráce mezi týmy je zakázána. Do ukončení kvalifikace nediskutujte veřejně o řešení šifer (na fórech, chatu, ve škole, v tramvaji).
Test kvalifikace
 • Ve středu 28. 9. v 18:00 se uskuteční test kvalifikace.
 • Hlavní účel tohoto testu je otestovat kvalifikační software a případně i zátěž.
 • Vy si můžete vyzkoušet systém, kam máte klinout a kde se co zobrazí a také zda je váš počítač připraven na kvalifikaci.
 • Zadáním testu kvalifikace budou šifry, ale velice jednoduché. Cílem testu není vyhrát, ale vyzkoušet, jak a jestli to funguje.
 • Pokud možno se zúčastněte: aspoň si vyzkoušíte, jak bude kvalifikace probíhat a nám pomůžete otestovat zátěž. Samozřejmě bohatě stačí, když se zúčastní jeden člověk z týmu.
 • V testu kvalifikace není potřeba tiskárna
 • Zadání šifer první úrovně kvalifikace vám bude zasláno e-mailem. I toto budeme testovat při středečním testu kvalifikace.