Buď dobrý Tmář!
aneb zásady férové hry

Pravidla hry TMOU nejsou jednoduchá. Vzhledem k povaze hry navíc není možné jejich dodržování kontrolovat. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své!

  • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
  • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
  • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu, nebo vleze do spacáku. Vzdává se těsně před zmrznutím.
  • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení. Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
  • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává.Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
  • Tmář nikdy neluští těsně u stanoviště. Odejde dostatečně daleko, aby nepřitahoval ke stanovišti pozornost. Klidně i půl kilometru!
  • Tmář si nikdy nebere více než 1 kopii šifry, není-li na stanovišti uvedeno jinak. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
  • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.